JURIDISCH

JURIDISCH

De vertaling van juridische documenten is een specifieke vorm van culturele overdracht, omdat de begrippen en de inhoud van een wettelijk stelsel naar die van een andere rechtsorde moeten worden omgezet. De Nederlandse vertaling van een juridische tekst bijvoorbeeld, zal verschillen naar gelang ze voor Nederland of België bestemd is, aangezien de gerechtelijke instanties, de rechtssystemen en de gerechtelijke procedures, evenals de nomenclatuur, van land tot land uiteenlopen.

Voordelen van BIGS voor uw bedrijf

 • Grotere efficiëntie en kwaliteit
 • Centralisering van uw juridische terminologie
 • Voorvertaling van de termen in uw terminologiedatabanken
 • Terminologie ingevoegd in het hoofddocument
 • Vlot toegankelijk 24/7
 • Import-/exportfuncties
 • Krachtige zoekmachine

Download onze brochure Focus op juridische vertalingen

Onze juridische vertalers moeten de documenten dus kunnen ontcijferen en met uiterste nauwkeurigheid kunnen omzetten. Het zijn hooggeschoolde jurist-taalkundigen (advocaten of juristen die ook een taalkundige opleiding hebben genoten of professionele vertalers met ruime ervaring op juridisch gebied), die bij Telelingua een strenge selectieprocedure doorlopen. We verwachten van onze vertalers niet alleen een gedegen talenkennis en vertaalvaardigheden maar ook kennis van de rechtsstelsels, van de rechtsprocedures en van de geijkte terminologie. Wanneer de bron- en de doeltaal naar verschillende rechtsstelsels refereren, zal er immers maar zelden een volledige gelijkwaardigheid zijn. In de meeste gevallen zullen de juridische teksten moeten worden herverwoord, eerder dan letterlijk vertaald in de doeltaal.

Onze juridische vertalingen

 • Naleving van (strakke) deadlines
 • Vertaling door hooggeschoolde jurist-taalkundigen
 • Nalezen en kwaliteitscontrole door gespecialiseerde vertalers
 • Klantspecifieke terminologiedatabanken
 • Professionele vertaalethiek
 • Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid
 • Toegewezen Projectmanagers
 • Beveiligde IT-omgeving
 • Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Hoe kunt u zeker zijn dat de specifieke termen, afkortingen en nomenclatuur van uw bedrijf of afdeling correct en consequent vertaald worden in verschillende talen en in een groot aantal documenten? Het antwoord, afgezien van de ervaring van de vertaler, is BIGS® (Built-In Glossary System), onze intern ontwikkelde tool voor gecontroleerd terminologiebeheer, die wij standaard gebruiken in ons werkproces. Uw documenten worden automatisch door BIGS vergeleken met uw klantspecifieke woordenlijsten en alle in die lijsten voorkomende termen worden gemarkeerd zodat de vertaler onmiddellijk ziet dat er een overeenkomstige goedgekeurde vertaling in onze databank aanwezig is. Als klant hebt u toegang tot die gegevens en kunt u ze wijzigen via ons beveiligde portaal.

Vertaalde talen

Bulgaars, Deens, Duits (Oostenrijk, België, Duitsland, Zwitserland), Engels (Australië, Canada, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten), Ests, Fins, Frans (België, Canada, Frankrijk, Zwitserland), Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans (Italië, Zwitserland), Kroatisch, Lets, Litouws, Nederlands (België, Nederland), Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Brazilië, Portugal), Roemeens, Russisch, Servisch (cyrillisch, Latijns), Sloveens, Slowaaks, Spaans (Latijns-Amerika, Spanje, Verenigde Staten), Tsjechisch, Turks, Vereenvoudigd Chinees (China, Maleisië, Singapore), Zweeds, ...

Documenten

Zakelijke documenten

Bewijsstukken Briefwisseling
Dagvaardingen en aanmaningen Deskundigenverslagen
Disclaimers Faillissementsdocumenten
Fiscale documenten Gerechtelijke documenten
Getuigenverklaringen Handelsreglementen
Huishoudelijke reglementen Huurovereenkomsten
Kredietbrieven Licenties
Octrooi- en merkaanvragen Oprichtingsaktes
Overeenkomsten Procedurestukken
Processtukken (juridisch en technisch) Registratiedocumenten
Reglementaire en wetsbepalingen Statuten
Verklaringen onder ede Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
Verzekeringsclaims Volmachten
Vonnissen en arresten Voorschriften en verordeningen

Persoonlijke documenten

Adoptiepapieren Ambassade-gerelateerde documenten
Bewijzen van woonst Certificaten van oorsprong
Diploma’s en getuigschriften Echtscheidingspapieren
Geboorteaktes Huwelijksaktes
Immigratie- of naturalisatiedocumenten Opleidingscertificaten
Overlijdensaktes Uittreksels uit het strafregister
Verblijfsvergunningen Wilsbeschikkingen

Domeinen

Aansprakelijkheid bij kredietverlening Aansprakelijkheid bij kredietverlening
Arbitrage Bedrijfsrecht
Bouw- en vastgoedrecht Consumentenbescherming
Erfrecht Faillissementsrecht
Familierecht Fiscaal recht
Franchising Fusies & overnames
Geschillen Handelsrecht
Intellectuele eigendom Internationaal recht (publiek en privaat)
Mededingingsrecht Medische fouten
Octrooien, handelsmerken en auteursrechten Productaansprakelijkheid
Smaad en eerroof Strafrecht
Vennootschapsrecht Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht Vreemdelingenrecht
Wetgeving inzake elektronische opsporing (e-discovery) Wetgeving inzake hernieuwbare en alternatieve energie
Zakenrecht Zeerecht