ENERGIE & MILIEU

ENERGIE & MILIEU

Wij ondersteunen wereldwijd gevestigde energiebedrijven en -sectoren, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria, milieuverenigingen en andere spelers, en helpen opkomende bedrijven contentstrategieën opzetten die een duidelijk en doeltreffend proces voor vertaling, softwarelokalisatie, contentbeheer en websiteontwikkeling garanderen.

De groeiende internationalisering van de energieproductie en -activiteiten vraagt in toenemende mate om een nauwgezet en strikt meertalig management. Technische documenten moeten accuraat zijn, de specifieke terminologie van de sector in acht nemen en opgesteld zijn in een stijl die past bij de doelmarkt. Energiebedrijven die actief worden op buitenlandse markten moeten bijvoorbeeld niet alleen documenten vertalen om te voldoen aan de binnenlandse regelgeving en compliance-voorschriften, maar moeten ook hun marktpenetratie verbeteren door documenten voor consumenten en marketingmateriaal te vertalen.

Energiedocumenten in vele talen tegelijk vertalen is één van de typische opdrachten die we voor onze klanten uitvoeren. We combineren daarbij een accuraat gebruik van terminologie met de naleving van strakke deadlines, de inachtneming van wettelijke beperkingen en de inzet van nieuwe technologieën, in een groeiend aantal talen.

Voordelen van BIGS® voor uw bedrijf

 • Grotere efficiëntie en kwaliteit
 • Centralisering van uw terminologie
 • Voorvertaling van de termen in uw terminologiedatabanken
 • Terminologie ingevoegd in het hoofddocument
 • Vlot toegankelijk 24/7
 • Import-/exportfuncties
 • Krachtige zoekmachine

Bewaker van uw specifieke terminologie

Hoe kunt u zeker zijn dat de specifieke termen, afkortingen en nomenclatuur van uw bedrijf of afdeling correct en consequent vertaald worden in verschillende talen en in een groot aantal documenten? Het antwoord, afgezien van de ervaring van de vertaler, is BIGS® (Built-In Glossary System), onze intern ontwikkelde tool voor gecontroleerd terminologiebeheer, die wij standaard gebruiken in ons werkproces. Uw documenten worden automatisch door BIGS vergeleken met uw klantspecifieke woordenlijsten en alle in die lijsten voorkomende termen worden gemarkeerd zodat de vertaler onmiddellijk ziet dat er een overeenkomstige goedgekeurde vertaling in onze databank aanwezig is. Als klant hebt u toegang tot die gegevens en kunt u ze wijzigen via ons beveiligde portaal.

Vertaalde talen

Arabisch, Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Ests, Fins, Frans (België, Canada, Frankrijk, Zwitserland), Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Nederlands (België, Nederland), Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Brazilië, Portugal), Roemeens, Russisch, Servisch (cyrillisch, Latijns), Sloveens, Slowaaks, Spaans (Latijns-Amerika, Spanje, Verenigde Staten), Tsjechisch, Turks, Zweeds…

Vertalingen die uw bedrijf energie geven:

 • Vertaling door vertalers met een diploma in ingenieurswetenschappen, rechten, marketing, boekhouding, bedrijfskunde of financiële wetenschappen en/of een carrière in een bedrijfsomgeving (veiligheid, regelgeving en compliance-afdelingen, projectbeheer enz.)
 • Revisie en controle door gespecialiseerde vertalers
 • Naleving van deadlines
 • Gebruik van klantspecifieke terminologiedatabanken en gestandaardiseerde taal
 • Professionele vertaalethiek
 • Precisie en aandacht voor detail
 • Toegewijde projectmanagers
 • Gegevensbescherming in een beveiligde IT-omgeving

Vakgebieden en inhoud

Onderzoek & Ontwikkeling

 • Documentatie over nulemissietechnologie ten behoeve van met fossiele brandstoffen gestookte centrales (ZEP's), afvang en opslag van kooldioxide (CCS), duurzame bio-energie (Bio-CCS of BECCS)
 • Papers over energiegerelateerd sociaal-economisch onderzoek (transport, milieu, landbouw, bevolking)

Regeringsinstellingen of regelgevende instanties

 • Regelgeving en compliance-documenten, bijvoorbeeld over het voorkomen van lekken, de veiligheid bij boringen en verantwoord milieubeheer
 • Milieuwetgeving
 • Ethische documenten
 • Aanbestedingen
 • Richtlijnen

Productie & industrie

 • Exploratie- en productiedocumenten, zoals technische documentatie en handleidingen voor onderhoud, kwaliteit, gebruik en bediening; prestatieplannen; systeemplannen; planprocessen; SOP's; handleidingen over opvang-, benuttings- en opslagtechnologie; documenten voor de identificatie van operationele risico's en risicobeheer; documenten en opleidingen over testen en onderhouden van eruptie-afsluiters; opleidingen en handleidingen rond gezondheid en veiligheid; verslagen van de CCO;
 • Import- en exportdocumenten, zoals transportdocumenten of laadbrieven, compliance-documenten voor export, oorsprongscertificaten, certificaten voor de verzending van specifieke goederen
 • Juridische documenten, zoals contracten, overeenkomsten, schikkingen, octrooien, rapportering aan nationale en lokale overheidsinstellingen • Financiële documenten, zoals jaar-, halfjaar- en kwartaalverslagen (inclusief algemene bedrijfsinformatie, grondslagen voor financiële verslaggeving, balansen, kasstroomoverzichten, resultatenrekeningen, winst-en-verliesrekeningen, toelichtingen bij jaarrekeningen, verklaringen van voorzitters, bestuurs- en raadsverslagen, operationele en financiële analyses, accountantsverklaringen), SEC-aangiftes, niet GAAP-conforme financiële documenten
 • Software en tests
 • E-Learning
 • Webcontent en lokalisatie
 • Wereldwijd marketing- en handelsmateriaal, zoals persberichten, nieuwsbrieven, advertenties, posters, brochures, briefwisseling ...
 • Ondertiteling en dubbing van video