ISO Certificaten

ISO-normen voor de vertaalsector: WAT, WAAROM en HOE?

Wat betekenen de ISO-normen voor de vertaalsector?
Wat houden ze precies in?
Wat is het verschil tussen ISO 9001 en ISO 17100?
Waarom zijn deze normen belangrijk voor uw bedrijf?

 

Bent u een internationaal bedrijf dat wereldwijd actief is? Hebt u dus grote tekstvolumes in verschillende talen en met verschillende technische en redactionele vereisten? Dan is het zeker verstandig om samen te werken met een ISO-gecertificeerde vertaalpartner. De ISO-certificering garandeert een kwaliteitscontrole in elke fase van het vertaalproces: van ontvangst van het bronbestand tot de uiteindelijke levering van het doelbestand in een of meer talen.

Oorspronkelijk waren de kwaliteitsnormen door ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) ontwikkeld voor de industrie.
Later volgden er ook algemene normen voor de dienstensector, waaronder de ISO 9000-serie.
Naar aanleiding van de aanhoudende wereldwijde groei in de vertaalsector werd er een specifieke kwaliteitsnorm opgesteld als een kader voor vertaalpartners. Dat is de ISO 17100-norm (de vroegere EN 15038-norm).

Download ons ISO 9001 certificaat

ISO 9000 zijn de meest gebruikte richtlijnen in de dienstensector. De ISO 9000-normen helpen organisaties bij de ontwikkeling en het onderhoud van hun kwaliteitssysteem, wat leidt tot:

 • een hogere efficiëntie en productiviteit,
 • minder overbodige kosten,
 • permanente kwaliteitszorg voor de processen en producten of diensten,
 • tevreden klanten.

De ISO 9000-documenten verduidelijken alle aspecten om de processen en de kwaliteit te verbeteren. Ze bevatten daarentegen geen concrete acties om dit te bewerkstelligen. Dergelijke acties komen wel aan bod in de ISO 9001-norm.

De ISO 9001-norm omschrijft inderdaad een uitvoerig proces en protocol, zodat de werknemers exact weten wat van hen verwacht wordt om de processen binnen hun bedrijf te verbeteren. De ISO 9000-normen zijn algemeen en van toepassing op alle organisaties, ongeacht de bedrijfsvorm, de bedrijfsgrootte en de aangeboden producten of diensten.

Download ons ISO 17100 certificaat

De ISO 17100-norm is daarentegen uitsluitend gericht op de vertaalsector.

Deze norm ‘specificeert de vereisten voor alle aspecten van het vertaalproces die de kwaliteit en levering van vertaaldiensten rechtstreeks beïnvloeden’. Voor een ISO 17100-certificering moet de vertaalpartner aan alle vereisten voldoen, hoewel de eigenlijke toepassing kan verschillen naargelang de bedrijfsgrootte en -structuur, en in bepaalde gevallen naargelang het volume en de complexiteit van de gevraagde vertaaldienst.

ISO 17100 beschrijft de drie fasen van het vertaalproces (preproductie, productie en postproductie), met een sterke nadruk op de administratie, documentatie, traceerbaarheid, review en revisie, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende specialisten die betrokken zijn bij het vertaalproject  (projectmanagers, vertalers, reviewers, revisoren, proeflezers, terminologiespecialisten, IT-medewerkers, DTP-specialisten enz.).

Het ISO 17100-kwaliteitslabel staat meer specifiek voor:

1) Richtlijnen voor het eigenlijke productieproces:

 • Vertaling (waarbij de vertaler zijn eigen vertaling controleert);
 • Revisie (door een tweede persoon ), review en proeflezing;
 • Beschikbaarheid, aansturing en beheer van vertalers, revisoren, reviewers, proeflezers en andere medewerkers die betrokken zijn bij certificering/validatie (bv. DTP-specialisten en programmeurs);
 • Vereiste competenties voor vertalers, revisoren en proeflezers: vertaalvaardigheid (diploma van een instelling voor hoger onderwijs); taalkundige en stilistische vaardigheden; domeinexpertise (gedegen kennis van een beperkt aantal gespecialiseerde vakgebieden); onderzoeksvaardigheden (tekst kunnen doorgronden; oplossingen kunnen vinden voor eventuele problemen); culturele vaardigheden (bij voorkeur woonachtig in land waar doeltaal wordt gesproken); technische vaardigheden (kunnen omgaan met moderne vertaalhulpmiddelen)
 • Ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de projectmanagers;
 • Gebruik van vertaalsoftware, vertaalgeheugens en andere technische hulpmiddelen;
 • Ontwikkeling, onderhoud en audit van een kwaliteitsbeheersysteem;
 • Procedures voor gegevensbescherming (veilige opslag en levering van alle vertalingen).

2) Richtlijnen betreffende het pre- en postproductieproces:

Een van de interessante nieuwigheden van ISO 17100 in vergelijking met EN 15038 is dat het succes van een vertaalproject niet meer enkel afhangt van de vertaalpartner , maar van de samenwerking en interactie tussen de klant en de vertaalpartner. Zo moeten beide partijen op voorhand de aard en het volume van de vertaling, het gebruik van stijlgidsen en de beschikbaarheid van referentiemateriaal (zoals terminologielijsten en vertaalgeheugens) bepalen en afspreken. De norm vereist ook een procedure om de feedback en tevredenheid van de klant op te volgen.

Tot slot stelt de ISO 17100-norm de vertaalpartner verantwoordelijk voor een veilige archivering van de vertalingen en de bescherming van persoonlijke gegevens, aangezien vertalingen soms vertrouwelijke of gevoelige informatie bevatten (bv. medische gegevens).

Audits

In het kader van ISO 9001 en ISO 17100 moeten zowel interne als externe audits ervoor zorgen dat het kwaliteitsbeheer correct en uniform verloopt. Bij Telelingua International, Telelingua France en Telelingua USA voeren onze interne auditeurs elk jaar in alle afdelingen een interne audit uit.

De externe audits gebeuren door een gekwalificeerde, onafhankelijke auditeur die hiervoor speciaal in een internationale certificatie-instelling is opgeleid. Tijdens de audit dient te worden aangetoond dat Telelingua aan alle vereisten voldoet. Daartoe worden onder meer gesprekken gevoerd met de betreffende werknemers en gegevens, uitgevoerde opdrachten en lopende activiteiten gecontroleerd.

ISO 9001: Driejaarlijkse externe audit voor de hernieuwing van de certificering, zesmaandelijkse follow-upaudits.
ISO 17100: Zesjaarlijkse externe audit voor de hernieuwing van de certificering, tweejaarlijks gecontroleerd met een tussentijdse audit.

Onze ISO 9001- en ISO 17100-certificeringen tonen aan dat kwaliteit bij ons voorop staat en dat we alles in het werk stellen om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen.